අමාත්‍යාංශය හා අනුබද්ධ ආයතනයන්වල විශේෂ කුසලතා දැක්වූ නිලධාරින්ගේ සේවය ඇගයීමේ වැඩසටහන-2019

posted in: home post, Uncategorized | 0
බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍යය සහ ගොවිජන සංවර්ධන පිළිබඳ අමාතාංශය සහ ඊට අනුබද්ධ ‍ආයතනයන් වල විශේෂ කුසලතාවයන් දක්වන ලද නිලධාරින් ඇගයීමේ වැඩසටහන 2019.10.09 දින බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලේ 6 වන මහලේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ඒ අනුව විශේෂ කුසලතාවයන් දැක්වු නිලධාරින් තිදෙනෙක් ඇගයීම සිදු කරන ලදි.
  • ජේ.පී. ශ්‍රියංගනී හේමලතා මහත්මිය -සහකාර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම සේවය (III ශ්‍රේණිය)
  • කේ.පී. එන්. අත්තනායක මහතා-සංවර්ධන නිලධාරී
  • බි.ඒ.සි. කුමාර මහතා- කම්කරු

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *